Flytte eller kopiere

For længe siden

WinNT, Win95, Win98, Win2K, WinME, WinXP, Win2003, Vista, Win2008, Win7

Pr. intuition (både kvindelig og mandig - findes der ikke noget, der hedder "maskulin intuition"), synes det fornuftigt, at når du anvender "Træk og slip" (I Windows 95, på toilettet taler vi om noget helt andet) og trækker en fil fra et sted til et andet, at filen så vil blive flyttet frem for at blive kopieret. Forstået på den måde, at når du ser et objekt forsvinde fra et sted, skulle det jo ikke stadigvæk være der næste gang, du kigger efter.
I Windows 95 er det faktisk meget svært umiddelbart at vide, hvad der sker med en fil, når du tager fat i den og trækker den et andet sted hen. Hvis du trækker den fra et sted til et andet på den samme disk, bliver filen flyttet, mens den bliver kopieret hvis du trækker den over på et andet drev. Hvis det drejer sig om en .EXE fil bliver der blot dannet en genvej, og filen bliver således hverken flyttet eller kopieret.
Den eneste måde, hvorpå man her kan tale om vedholdende konsistens er, at den samme mærkværdige opførsel gør sig gældende på så vel Macintosh som OS/2.

For at sætte dig selv lidt ud over denne mærkværdige opførsel, kan jeg anbefale nedenstående teknik:

For at flytte en fil i en vilkårlig situation skal du tryke på tasten Shift mens du trækker filen.
For at kopiere en fil i en vilkårlig situation skal du tryke på tasten Ctrl mens du trækker filen.

(For begge ovenstående teknikker gælder det, at der jo på tastaturet er 2 (to) af de taster man skal trykke på, så det vil nok glæde dig at vide, at der er frit valg mellem de 2 taster på tastaturet)

Hvis du ønsker endnu mere kontrol over, hvad der sker med filer, du trækker, bør du højre-klikke på filerne når du trækker dem, og du vil så blive præsenteret for en lille menu, når du slipper filen...

OBS: Læg mærke til, at musemarkøren ændrer sig, alt afhængig af hvilken funktion, du er i gang med at udføre. Et lille plus (+) kommer frem under kopierig, mens en lille buet pil kommer frem, når du skal til at danne en genvej...