Fjern "genvejs-pilene"...

For l�nge siden

WinNT, WinME, Win2003

For at fjerne de små pile på ikonerne, når der er tale om genveje, skal du åbne regedit.exe og lede efter "IsShortcut" i Registreringsdatabasen. Når du finder "Inkfile" og "Piffile" mapperne, sletter du (EditFlags) fra mappen. Genstart så Windows95.
Hvis du sletter dem på denne måde, er det ikke specielt nemt at få dem tilbage igen, så vær helt sikker på, hvad du laver.
Du kan med stor fordel i stedet bruge Microsoft's Power Toys og/eller WinHacker 95, der begge har et elegant interface, og også har andre løsninger på dette problem.

Så har Sven Hansen skrevet til mig med en lille forbedring til registreringsdatabasemetoden:
Pilene til genvejene kan uden problemer fjernes ved i henholdsvis inkfile og piffile at erstatte ordet IsShortCut med et andet, f.eks. IsShortCutSlåFra og så genstarte. Når det er "uden problemer" skyldes det, at man meget nemt kan geninstallere pilene ved at reetablere den oprindelige tekst.

Endelig vi også have denne løsning med: (Kun for de langhårede !!! - løsningen er kun testet på den engelske betaversion, men burde virke på den danske...)

[Start Shortcut.inf]
[Begin]
; Author: Trevor Baxter
; setup file will edit the registry to remove the little arrows on shortcuts

[version]
signature="$CHICAGO$"
SetupClass=BASE

[DefaultInstall]
AddReg=Install.Uninstall.Option,Install.Uninstall.Information
DelReg=Uninstall.IsShortcut
CopyFiles=Copy.inf.file
Restart

[DefaultUninstall]
DelReg=Install.Uninstall.Option,Install.Uninstall.Information
DelFiles=Copy.inf.file
AddReg=Uninstall.IsShortcut
Restart

[Install.Uninstall.Information]
HKLM,SoftWare/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall/IsShortcutOff,,,
HKLM,SoftWare/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall/IsShortcutOff,(->)
"DisplayName",,"Shortcut Arrow Killer!"
HKLM,SoftWare/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall/IsShortcutOff,(->)
"UninstallString",,"c:/windows/rundll.exe setupx.dll,InstallHinfSection
DefaultUnInstall 132 %17%/shortcut.inf"

[Install.Uninstall.Option]
HKCR,inffile/shell/Uninstall,,,
HKCR,inffile/shell/Uninstall,command,,,
HKCR,inffile/shell/uninstall/command,,,"C:/WINDOWS/rundll.exe
setupx.dll,InstallHinfSection DefaultUnInstall 132 %1"

[Uninstall.IsShortcut]
HKCR,lnkfile,IsShortcut,,""
HKCR,piffile,IsShortcut,,""

[Copy.inf.file]
shortcut.inf

[DestinationDirs]
Copy.inf.file=17, ; put a copy of the inf file in /windows/inf

[SourceDisksNames]
55="Remove Shortcut Arrow","",1

[SourceDisksFiles]
shortcut.inf=55

[End]
[End Shortcut.inf]