Genveje i dos

For længe siden

Generelt

Da genveje til applikationer ikke direkte er understøttet af DOS, kan du ikke afvikle dem ved bare at skrive navnet på genvejen.
Men selvfølgelig er der en bagdør, der gør, at de kan afvikles. Enten direkte eller fra en batch fil... I Windows 95 er der et lille program, der hedder START og hvis du skriver start "c:\bibliotek\Genvej til Program.exe.lnk", hvor c:\bibliotek er den fulde sti hvor din genvej ligger, og Genvej til Program.exe.lnk er filnavnet på genvejen.

(Man kan så spørge sig selv om det ikke var nemmere at gå uden om genvejen og direkte angive sti og navn på selve programmet, men det er en helt anden side af sagen...)