Hjælp til hjælp !!

For længe siden

Generelt

Når du har kaldt hjælp frem i et program, kan du selv tilføje dine egne kommentarer til hvert enkelt emne. - Hvis du højre-klikker påemnet, fremkommer en menu, hvor du vælger "Anmærk", og her får du såmulighed for at skrive dine egne uddybende kommentarer...