Hvorfor bruger min ide controller både irq 14 og 15

For l�nge siden

Win98, Win2K, WinME, WinXP, Win2003, Win2008, Win7

Nogle computere leveres med Enhanced IDE controllere på PCI bussen. Når Windows 95 finder en Enhanced IDE controller, reserverer den IRQ 14 og 15 til den; også selv om der ikke er tilsluttet nogle enheder til den sekundære controller.
For at slå en ikke anvendt IRQ fra, skal du først slå IDE controlleren for det relevante interrupt fra i computerens BIOS. Herefter starter du kontrolpanelet og vælger "System" (eller højre-klikke på Denne Computer), klikker på fanen med Enhedshåndtering, vælger under Harddisk controllere den controller, du vil slå fra og klikker på Egenskaber for at checke at det er den rigtige controller, og så fjerner du den bare...