Hvordan får jeg musen til at virke i dos-programmer

For l�nge siden

WinNT, Win95, Win98, Win2K, WinME, WinXP, Win2003, Vista, Win2008, Win7

Hvis du har DOS programmer, der kræver mus, er du nødt til at loade DOS muse-driveren. Skriv MOUSE (eller hvad din muse-driver nu hedder) i MS-DOS prompten for at læse den ind en enkelt gang, eller læg den ind i AUTOEXEC.BAT for altid at have den indlæst, når du starter et DOS-program. (Du kan også oprette egne MS-DOS konfigurationer for hvert enkelt DOS-program, der bruger musen, eller du kan benytte DOSSTART.BAT (hvis den ikke ligger i dit WINDOWS bibliotek, så opret den) i stedet for AUTOEXEC.BAT, hvis du ikke vil have driveren indlæst hele tiden.)
OBS: Der er visse begrænsninger med hensyn til effektiv anvendelse af miljøvariable og DOSSTART.BAT benyttes slet ikke i forbindelse med MS-DOS prompten i Start-menuen.