Åbn hyperlink i et nyt vindue virker ikke

For mere end tre år siden

WinNT, Win95, Win98, Win2K, WinME, WinXP, Win2003, Vista, Win2008, Win7

Når du højreklikker på en Web adresse på en Web side og klikker på "Åbn hyperlink i et nyt vindue", kan du komme ud for at det nye vindue ikke åbnes og siden derfor ikke vises.

Det samme (altså ingenting...) sker hvis du klikker på en link på en web side, der bruger script til at åbne et nyt vindue.

Alternativt kan du også få en fejlmeddelelse i stil med Script fejl, interface ikke understøttet.

Dette kan ske hvis du har installeret et program, der ikke har registreret interfaces korrekt under nøglen HKEY_CLASSES_ROOT\Interface i registreringsdatabasen eller hvis du afinstallerer Microsoft Visual Basic 5.0 efter at have brugt et program, der bruger Webbrowser kontrollen i filen Shdocvw.dll.

Måden at løse problemet på, er at klikke på Start-knappen og Kør, og derefter i den fremkomne dialogboks skrive regsvr32 actxprxy.dll.

Når programmet er færdigafviklet, vil meddelelsen "DllRegisterServer in actxprxy.dll succeeded" komme frem på skærmen. Herefter klikker du igen på Start-knappen og Kør, og skriver denne gang regsvr32 shdocvw.dll.

Når Dette program er færdigafviklet, vil meddelelsen "DllRegisterServer in shdocvw.dll succeeded" komme frem på skærmen og problemet er løst.

Bruger kommentarer

Imam  
x DOT joubroun AT yahoo DOT nl
How can I do this in Windows 7? I get an error when I try to run regsvr32 shvocdw.dll It say s The module shvocdw.dll was not loaded but the entry-point DllRegisterServer was not found. make sure that shvocdw.dll is a valid DLL or OCX files and then try again .Does this mean that Windows 7 does not rely on this DLL? I'm having the same problems with IE8 Tabs and would love to resolve this problem. Thanks for any feedback.