Modem: lydstyrke

For l�nge siden

WinNT, Win95, Win98, Win2K, WinME, WinXP, Win2003, Vista, Win2008, Win7

I Windows 95 kan du ændre modemets højttalerstyrke i kontrolpanelet Modem, som du finder i i kontrolpanelet.

Vælg Egenskaber for dit modem og indstil lydstyrken på skydeknappen. Det er dog ikke altid muligt at ændre højttalerstyrken her, da ikke alle modemer er 100 % understøttet...
Hvis du ikke har adgang til at ændre indstillingerne på skydeknappen, kan du på de fleste modemer slå lyden fra ved at indsætte M0 i initialiseringsstrengen. Se tippet Modem: Initialiseringsstreng.