Blå skærm: kan ikke finde driver

2006-04-09 18:11:48

Generelt

Under opstarten af Windows 95 kan det ske, at du får en fejlmeddelelse i stil med "kan ikke finde en enhedsdriver der skal bruges for at køre Windows...". Herunder vil der så stå navnet på den driverfil, der ikke kan findes. (Desværre er det også sådan, at filnavnet nogle gange ikke er nævnt).

Denne fejlmeddelelse fremkommer enten fordi en Windows virtuel driverfil (VxD), der står i SYSTEM.INI er beskadiget eller helt mangler (i dette tilfælde vil navnet påVxD filen være nævnt), eller fordi en af StaticVxD værdierne i registreringsdatabasen indeholder ugyldige data, ikke er defineret, eller kun indeholder mellemrum (i dette tilfælde er filnavnet ikke nævnt).

Hvis du for nylig har fjernet et program eller en komponent, prøv da at geninstallere programmet eller komponenten og kør så afinstalleringsprogrammet, hvis et sådant er tilgængeligt. (Hvis programmet er leveret uden afinstalleringsprogram, kontakt da programmøren, distributøren eller sælgeren for en vejledning i, hvordan programmet afinstalleres korrekt. Selv om du benytter et program som CleanSweep, Uninstaller el. lign. er det ikke 100% sikkert at lige netop dit program er understøttet.

Hvis den manglende driverfil har filtypen .386, er det ikke en Windows 95 driver, men en "gammel" 16-bit driver, hvorfor den ikke indgår i registreringsdatabasen, og du skal derfor ind og fjerne referencen til filen "manuelt" i System.ini.

Dette gøres ved at sætte et semikolon foran linien som anført nedenfor.

      device=Driver.386

skal ændres til

      ;device=Driver.386

Hvis den manglende driverfil har filtypen .vxd, er det en driver, der er skrevet til brug for Windows 95 og den vil derfor indgå i registreringsdatabasen. For det meste (men som med alt andet er der jo undtagelser) vil et program eller en komponent, skrevet direkte til Windows 95, ogsåståpålisten over Tilføj/fjern programmer i Kontrolpanelet. Hvis du har fulgt de først nævnte instruktioner, burde problemet så være løst allerede nu.

Skulle fejlen alligevel ikke være væk, skal du starte regedit.exe og slette værdien.

Advarsel: Hvis du laver fejl, når du bruger regedit.exe, kan det fåkatastrofale følger. Vær sikker på, at du har en sikkerhedskopi af din registreringsdatabase.

Hvis en specifik enhedsdriverfil ikke er nævnt i fejlmeddelelsen, ligger fejlen sandsynligvis i, at en af StaticVxD værdierne i registreringsdatabasen er tom eller kun indeholder mellemrum.

StaticVxD værdierne finder du under nedenstående nøgle i registreringsdatabasen.

      HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD

Brug regedit.exe til at finde og slette alle StaticVxD værdier i registreringsdatabasen, der indeholder ugyldige data, er tomme eller kun indeholder mellemrum.

Se også Windows beskyttelsesfejl