Boot-diskette mangler

For l�nge siden

Generelt

Hvis du er kommet til at slette den boot-disketten, der fulgte med til din Windows 95 CD-ROM, så kan du sagtens fremstille din egen. Problemet bliver dog, at du ikke kan tilpasse den til lige netop din computer.

Principielt skal du blot formattere en diskette med system, så der kan startes op på den. (Med kommandoen FORMAT A:/S), lægge driveren til dit CD-ROM drev, der kan hentes påproducentens www-server, ned på, disketten sammen med MSCDEX.EXE og så sætte en linie ind i CONFIG.SYS, der aktiverer driveren, f.eks. device=driver.sys /CDROM og en linie ind i AUTOEXEC.BAT, der kalder MSCDEX. (Husk at det navn, der bruges efter parameteren /D: skal være det samme, der blev brugt i config.sys, i dette eksempel altså mscdex /D:CDROM

Endvidere kan du også lægge filerne på til aktivering af det danske karaktersæt i DOS sammen med f.eks. FDISK.EXE og FORMAT.COM.

Min egen boot diskette til Windows 95 indeholder nedennævnte filer:

COMMAND.COM
AUTOEXEC.BAT 
CONFIG.SYS 
COUNTRY.SYS 
DISPLAY.SYS
EGA.CPI 
FDISK.EXE
HIMEM.SYS
KEYB.COM
KEYBOARD.SYS
KEYBRD2.SYS 
MODE.COM 
MSCDEX.EXE 
DRVCOPY.INF

- samt driverfilen til mit CD-ROM drev