Batch-filer

For l�nge siden

Generelt

Hvis man stadig kan huske lidt fra de gamle DOS-dage, eller blot har lyst til at eksperimentere lidt med batch-filer (*.BAT), så er der her et lille tip.

De fleste ved måske, at hvis man angiver %1 i batch filen, så medtages den første parameter og %2 er den anden angivne parameter osv... Eksempelvis kan man lave en fil KOPI.BAT blot bestående af linien "DISKCOPY %1: %2:" og kopiere en diskette ved at skrive KOPI A A, men det er vel knap så anvendeligt.

- Men hvor mange ved, at der er mange muligheder til at justere på de angivne parametre?

Se eksemplerne nedenfor:

Parameter Beskrivelse
%1     Standard input parameter.
%~f1   Fuld brugbar sti og filnavn.
%~d1   Fjerner alt andet end drev bogstavet.
%~p1   Fjerner alt andet end stien.
%~n1   Fjerner alt andet end filens navn (uden filtype).
%~x1   Fjerner alt andet end filtypen.
%~s1   Bruges til at vende betydningen af n og x.

Parametrene i kombinationer:
Parameter Beskrivelse
%~dp1  Drevbogstav og sti.
%~nx1  Fuldt filnavn (med filtype).