Backup af emails

For l�nge siden

Generelt

Outlook:

Bruger du Microsoft Outlook skal du have fat i filen "Outlook.pst" eller "brugernavn.pst". Denne fil indeholder så vel dine mails som dine kontaktpersoner.

Outlook Express:

I de nyere versioner af Outlook Express, skal du først finde mappen, der indeholder dine mails. Dette gøres nemmest ved at søge harddisken igennem efter filen "Indbakke.dbx" eller "inbox.dbx" (afhængig af om din Outlook Express er dansk eller engelsk.

Påmin Windows XP maskine ligger mine Outlook Express mails i mappen "C:\Documents and Settings\Rikard\Lokale Indstillinger\Application Data\Identities\{29877F23-A6F6-49AB-BF8F-FACB96EA99BD}\Microsoft\Outlook Express".

Når du har fundet den kopierer du alle filerne i mappen, bortset fra folders.dbx. - Såhar du lavet en sikkerhedskopi.

Skal du så læse sikkerhedskopien ind igen (lad os som eksempel tage, at du er ved at flytte dine mails fra en maskine til en anden), installerer du først Outlook Express på den nye maskine og finder den mappe, hvor datafilerne ligger. Derefter kopierer du filerne fra din backup ind i mappen og sletter filen folders.dbx. (Den gendannes automatisk, når du starter Outlook Express).

Ældre versioner:

Microsoft Internet Mail and News lagrer alle beskeder i Microsoft Access databaseformat, og for at sikkerhedskopiere disse databaser, skal du igen afslutte dit postprogram og kopiere filerne, der typisk vil ligge i biblioteket Programmer\Internet Mail and News\"Brugernavn"\Mail, hvor "Brugernavn" er den identifikation, som du benytter i postprogrammet. I mit tilfælde hedder biblioteket altså Programmer\Internet Mail and News\Rikard\Mail. Nyhedsgrupperne ligger i biblioteket Programmer\Internet Mail and News\"Brugernavn"\News

Microsoft Exchange lagrer beskeder i en fil, der hedder Postkasse.pst. Adressebogen hedder Postkasse.pab. I Microsoft Outlook hedder filerne som standard Outlook.pst og Outlook.pab

Bruger du Outlook Express, er det stort set som i Microsoft Internet Mail and News:

Har du undermapper i Outlook Express bliver genindlæsningen lidt mere besværlig hvis du kun har kopieret mbx og idx filerne, som det foreslås i hjælpen til Internet Explorer 4.0, men ellers er teknikken at slette (evt. blot omdøbe) filen folders.nch (der indeholder en oversigt over mapperne i postsystemet) og så lægge de eksporterede mbx og idx filer ind i det bibliotek, som Outlook Express bruger (på min PC hedder biblioteket (mappen) "\Documents and Settings\Rikard\Application Data\Microsoft\Outlook Express"), hvorefter du så skal starte Outlook Express op igen.

Den vil såselv danne en oversigt over mapperne, men, som sagt tidligere, har du undermapper, har disse ikke deres oprindelige navn og placering, men hedder i stedet Mappe1, Mappe2 osv. (som de hedder når de sikkerhedskopieres)