Config.sys: Kommandoer

2006-03-24 16:03:50

Win95, Win98, WinME

Oversigt over kommandoer, der kan benyttes i CONFIG.SYS

ACCDATE
BREAK
BUFFERS/BUFFERSHIGH
COUNTRY
DEVICE
DEVICEHIGH
DOS
DRIVPARM
FCBS/FCBSHIGH
FILES/FILESHIGH
INSTALL/INSTALLHIGH
LASTDRIVE/LASTDRIVEHIGH
NUMLOCK
REM
SET
SHELL
STACKS/STACKSHIGH
SWITCHES

ACCDATE
=======

Angiver for hver harddisk, om datoen, hvor filerne senest blev
benyttet, skal registreres. De senest benyttede datoer er slået fra for
alle drev, når computeren startes i fejlsikret tilstand, men som
standard gemmes datoerne ikke for disketter.

Syntaks

ACCDATE=drev1+|- [drev2+|-]...

Parametre

drev 1, drev 2...
Specificerer drevbogstavet.

+|-
Sæt et plustegn (+), når datoen for seneste benyttelse skal bevares
for filer på drevet. Sæt et minustegn (-), når datoen for seneste
benyttelse ikke skal bevares for filer på drevet.

Til toppen af denne side

BREAK
=====

Slår udvidet CTRL+C-kontrol til eller fra. Du kan bruge denne kommando ved
kommandoprompten eller i filen CONFIG.SYS.

Du kan trykke påCTRL+C for at stoppe et program eller en aktivitet (f.eks.
filsortering). MS-DOS vil typisk kun undersøge for CTRL+C, når der læses
fra tastaturet eller skrives til skærm eller printer. Hvis du stiller
BREAK påON, udvider du CTRL+C-kontrollen til andre funktioner, f.eks.
læse- og skrivehandlinger på diskette.

Syntaks

BREAK [ON|OFF]

For at vise den aktuelle BREAK-indstilling ved kommandoprompten skal
du bruge følgende syntaks:

BREAK

Brug følgende syntaks i filen CONFIG.SYS:

BREAK=ON|OFF

Parameter

ON|OFF

Slår udvidet CTRL-C-kontrol til eller fra.

Til toppen af denne side

BUFFERS/BUFFERSHIGH
===================

Tildeler hukommelse til et angivet antal diskbuffere, når dit system
startes. Brug kommandoen BUFFERSHIGH til at indlæse bufferne i Upper
Memory. Du kan kun bruge disse kommandoer i filen Config.sys.

Syntaks

BUFFERS=n[,m]
BUFFERSHIGH=n[,m]

Parametre

n
Angiver antallet af diskbuffere. Værdien for n skal være mellem
1 og 99. Standardværdien er 30.

m
Angiver antallet af buffere i den sekundære buffer-cache. Værdien for
m skal være mellem 0 og 8. Standardværdien er 0 (ingen sekundære
cache-buffere).

Hvis du angiver en ugyldig værdi for n eller m, vil BUFFERS bruge standard-
indstillingerne.

Til toppen af denne side

COUNTRY
=======

Tillader MS-DOS at bruge landespecifikke konventioner til angivelse af
klokkeslæt, dato og valuta, til at bestemme, hvilken rækkefølge tegn skal
sorteres i, og til at bestemme, hvilke tegn der kan bruges i filnavne.
Du kan kun bruge denne kommando i filen Config.sys.

Kommandoen COUNTRY konfigurerer MS-DOS til at genkende de tegnsæt-
og tegnsætningskonventioner, der gælder, når et af de understøttede
sprog benyttes.

Syntaks

COUNTRY=xxx[,[yyy][,[drev:][sti]filnavn]]

Parametre

xxx
Angiver landekoden.

yyy
Angiver tegnsæt for landet.

[drev:][sti]filnavn
Angiver placering og navn på filen med landeoplysninger.

Til toppen af denne side

DEVICE
======

Indlæser den driverenhed, du angiver, i hukommelsen. Du kan kun bruge denne
kommando i filen Config.sys.

Syntaks

DEVICE=[drev:][sti]filnavn [dd-parametre]

Parametre

[drev:][sti]filnavn
Angiver placering og navn på den driverenhed, du vil indlæse.

[dd-parametre]
Angiver alle de kommandolinjeoplysninger, som driverenheden kræver.

Til toppen af denne side

DEVICEHIGH
==========

Indlæser den driverenhed, du angiver, i Upper Memory (den øvre hukommelse).
Når driverenheden indlæses i Upper Memory, frigøres der flere byte fra den
konventionelle hukommelse til andre programmer. Hvis Upper Memory ikke er
til rådighed, fungerer kommandoen DEVICEHIGH på samme måde som kommandoen
DEVICE.

Du kan kun bruge denne kommando i filen Config.sys.

Syntaks

DEVICEHIGH [drev:][sti]filnavn [dd-parametre]

For at angive det eller de hukommelsesområder, hvor driverenheden skal
indlæses, skal du bruge følgende syntaks:

DEVICEHIGH [[/L:region1[,minstr1][;region2[,minstr2] [/S]]=
[drev:][sti]filnavn [dd-parametre]

Parametre

[drev:][sti]filnavn
Angiver placering og navn på den driverenhed, du vil indlæse i
Upper Memory.

dd-parametre
Angiver alle de kommandolinjeoplysninger, som driverenheden kræver.

Indstillinger

/L:region1[,minsize1][;region2[,minsize2]...
Angiver et eller flere hukommelsesområder, hvor driverenheden kan
indlæses. MS-DOS indlæser som standard driveren i den største ledige
blok i Upper Memory (Upper Memory Block - UMB) og gør alle andre
UMB'er tilgængelige for driveren. Du kan bruge indstilllingen /L til
at indlæse enhedsdriveren i et bestemt hukommelsesområde eller til
at angive, hvilke områder driveren kan bruge.

For at indlæse driveren i den største blok i et bestemt område af
Upper Memory skal områdenummeret angives efter indstillingen /L.
Du skal f.eks. skrive /L:4 for at indlæse driveren i den største
frie blok i område 4. Du kan fåen oversigt over ledige hukommelses-
områder ved at skrive MEM /F ved kommandoprompten.

Hvis enhedsdriveren er indlæst med indstillingen /L, kan den kun bruge
det angivne hukommelsesområde. Nogle enhedsdrivere bruger mere end et
hukommelsesområde, og for disse drivere kan du angive flere områder.
For at undersøge en bestemt enhedsdrivers brug af hukommelse skal du
bruge kommandoen MEM /F og angive navnet på enhedsdriveren. For at
definere to eller flere områder skal bloknumrene adskilles med et
semikolon (;). Hvis du f.eks. skal bruge blok 2 og 3, skal du
skrive /L:2;3.

MS-DOS indlæser normalt kun en driver i en UMB i det angivne
område, hvis området har en UMB, der er større end driverens
indlæsningsstørrelse (som normalt svarer til størrelsen på den
eksekverbare programfil). Hvis driveren behøver mere hukommelse under
kørsel, end når den indlæses, kan du bruge parameteren minsize til at
sikre, at driveren ikke indlæses i en UMB, der er for lille. Hvis du
angiver en værdi for minsize, vil MS-DOS kun indlæse driveren i
området, hvis det indeholder en UMB, der er større end begge driveres
indlæsningsstørrelse og værdien for minsize.

/S
Reducerer UMB til minimumstørrelse, mens driveren indlæses. Denne indstilling
skaber den mest effektive brug af hukommelsen. Indstillingen bruges normalt
kun af programmet MemMaker, som undersøger en enhedsdrivers brug af
hukommelse for at fastslå, om indstillingen /S er forsvarlig at bruge, når
driveren indlæses. Indstillingen kan kun bruges sammen med indstillingen /L
og på virker kun UMB'er med angivet minimumstørrelse.

Til toppen af denne side

DOS
===

Angiver, at MS-DOS skal bevare en kæde til Upper Memory,
foretage delvis indlæsning i High Memory (HMA) eller begge dele.
Du kan kun bruge denne kommando i filen Config.sys.

Syntaks

DOS=HIGH|LOW[,UMB|,NOUMB][,AUTO|,NOAUTO]

DOS=[HIGH,|LOW,]UMB|NOUMB[,AUTO|,NOAUTO]

DOS=[HIGH,|LOW,][UMB,|NOUMB,]AUTO|NOAUTO

Parametre

UMB|NOUMB
Angiver, om MS-DOS skal styre Upper Memory-blokke (UMB'er),
skabt af en UMB-provider, f.eks. Emm386.exe. Parameteren UMB angiver,
at MS-DOS skal styre UMB'er, hvis de findes. Parameteren NOUMB angiver,
at MS-DOS ikke skal styre UMB'er. Standardværdien er NOUMB.

HIGH|LOW
Angiver, om MS-DOS skal forsøge delvis indlæsning i HMA (HIGH) eller
beholde hele MS-DOS i konventionel hukommelse (LOW). Standardværdien
er LOW.

AUTO|NOAUTO
Angiver, om MS-DOS automatisk skal indlæse enhedsdriverne Himem.sys,
Ifshlp.sys, Dblbuff.sys og Setver.exe, hvis de ikke er indlæst direkte i
filen Config.sys. Standardindstillingen AUTO indlæser automatisk disse
enhedsdrivere. Indstillingen Auto bruger også automatisk kommandoerne
BUFFERSHIGH, FILESHIGH, FCBSHIGH, LASTDRIVEHIGH og STACKSHIGH, uanset om
kommandoformen -HIGH bruges eller ej. Hvis du angiver parameteren NOAUTO,
skal du indlæse disse enhedsdrivere og anvende kommandoformen -HIGH for
at kunne bruge dem.

Til toppen af denne side

DRIVPARM
========

Angiver parametre for enheder som f.eks. disk- og bånddrev, når du starter
MS-DOS. Du kan kun bruge denne kommando i filen Config.sys.

Kommandoen DRIVPARM ændrer parametrene for et eksisterende fysisk drev. Det
skaber ikke et nyt logisk drev. De angivne indstillinger i kommandoen DRIVPARM
tilsidesætter driverdefinitionerne for alle tidligere blokenheder.

Syntaks

DRIVPARM=/D:number [/C] [/F:factor] [/H:heads] [/I] [/N] [/S:sectors]
[/T:tracks]

Indstillinger

/D:number
Angiver det fysiske drevnummer. Numrene skal være mellem 0 og 255
(f.eks.: drev nummer 0 = drev A, 1 = drev B, 2 = drev C osv.).

/C
Angiver, at drevet kan registrere, om drevet er lukket.

/F:factor
Angiver drevtypen. Følgende tabel viser de gyldige værdier for factor
samt en kort beskrivelse af hver. Standardværdien er 2.

0    160 KB/180 KB eller 320KB/360KB

1    1,2 megabyte (MB)

2    720 KB (3,5"-diskette)

5    Harddisk

6    Bånd

7    1,44 MB (3,5"-diskette)

8    Læs/skriv optisk disk

9    2,88 MB (3,5"-diskette)

/H:heads
Angiver maksimumstørrelsen for heads. Værdier for heads skal være
mellem 1 og 99. Standardværdien afhænger den værdi, du angiver for
/F:factor.

/I
Angiver et elektronisk kompatibelt 3,5"-diskettedrev. De elektronisk
kompatible drev er installeret påcomputeren og bruger den aktuelle
diskettedrevcontroller. Brug indstillingen /I, hvis computerens
ROM BIOS ikke understøtter 3,5"-diskettedrev.

/N
Angiver en permanent blokenhed.

/S:sectors
Angiver det antal sektorer pr. skæring, som blokenheden understøtter.
Værdierne for sectors skal være mellem 1 og 99. Standardværdien
afhænger af den værdi, du angiver for /F:factor.

/T:tracks
Angiver det antal spor pr. side, som blokenheden understøtter.
Standardværdien afhænger af den værdi, du angiver for /F:factor.Til toppen af denne side

FCBS, FCBSHIGH ============== Angiver antallet af filkontrolblokke (File Control Blocks - FCB'er), som MS-DOS kan have åbne på samme tid. Brug kommandoen FCBSHIGH til at indlæse FCB'erne i Upper Memory. Du kan kun bruge disse kommandoer i filen Config.sys. En filkontrolblok er en datastruktur, som lagrer information om en fil. Syntaks FCBS=x FCBSHIGH=x Parameter x Angiver antallet af filkontrolblokke, som MS-DOS kan have åbne på samme tid. Gyldige værdier for x skal være mellem 1 og 225. Standardværdien er 4.

Til toppen af denne side

files/FILESHIGH
===============

Angiver antallet af filer, som MS-DOS kan hente på samme tid. Brug
kommandoen FILESHIGH til at indlæse kommandoen i Upper Memory. Du
kan kun bruge disse kommandoer i filen Config.sys.

Syntaks

FILES=x
FILESHIGH=x

Parameter

x
Angiver antallet af filer, som MS-DOS kan hente på samme tid. Gyldige
værdier for x skal være mellem 8 og 225. Standardværdien er 8.Til toppen af denne side

INSTALL/INSTALLHIGH =================== Indlæser et hukommelsesresident program i hukommelsen, når du starter MS-DOS. Brug kommandoen INSTALLHIGH til at indlæse det hukommelsesresidente program i Upper Memory. Du kan kun bruge disse kommandoer i filen Config.sys. Hukommelsesresidente programmer bliver i hukommelsen, så længe computeren er tændt. De kan også bruges, når andre programmer er aktive. Du kan bruge kommandoen INSTALL eller INSTALLHIGH til at indlæse MS-DOS- hukommelsesresidente programmer, f.eks. Fastopen, Keyb, Nlsfunc og Share. Syntaks INSTALL=[drev:][sti]filnavn [kommandoparametre] INSTALLHIGH=[drev:][sti]filnavn [kommandoparametre] Parametre [drev:][sti]filnavn Angiver placering og navn på det hukommelsesresidente program, du vil køre. kommandoparametre Angiver parametre for det program, du angiver som filnavn.

Til toppen af denne side

LASTDRIVE/LASTDRIVEHIGH
=======================

Angiver det maksimale antal drev, du har adgang til. Brug kommandoen
LASTDRIVEHIGH til at indlæse LASTDRIVE-datastrukturerne i Upper
Memory. Du kan kun bruge disse kommandoer i filen Config.sys.

Den værdi, du angiver, repræsenterer det seneste gyldige drev, som MS-DOS
skal genkende.

Syntaks

LASTDRIVE=x
LASTDRIVEHIGH=x

Parameter

x
Angiver et drevbogstav mellem A og Z.

Til toppen af denne side

NUMLOCK
=======

Angiver, om NUM LOCK-tasten er sat til ON eller OFF, når computeren
starter. Du kan kun bruge denne kommando i filen Config.sys.

Syntaks

NUMLOCK=[ON|OFF]

Parametre

ON|OFF
Hvis den er sat til ON, bliver NUM LOCK-tasten slået til, når MS-DOS
viser startmenuen. Hvis den er sat til OFF, bliver NUM LOCK slået fra.

Til toppen af denne side

REM
===

Gør det muligt at medtage kommentarer i en batchfil eller i filen Config.sys.
Kommandoen REM kan også bruges til at deaktivere kommandoer. Du kan bruge
et semikolon (;) i stedet for kommandoen REM i filen Config.sys, men ikke
i batchfiler.

Syntaks

REM [streng]

Parametre

streng
Angiver alle tegnstrenge, dvs. kommandoen, som du vil deaktivere,
eller kommentarer, som du vil medtage.


Til toppen af denne side

SET
===

Viser, indstiller eller fjerner MS-DOS-miljøvariabler

Miljøvariabler bruges til at styre, hvordan nogle batchfiler og
programmer opfører sig, og hvordan MS-DOS fremtræder og fungerer.
Kommandoen SET bruges ofte i Autoexec.bat- eller Config.sys-filer til at
indstille miljøvariabler, hver gang du starter MS-DOS.

Syntaks

SET variable=[streng]

Brug følgende syntaks til at få vist den aktuelle miljøindstilling ved
kommandoprompten:

SET

Parametre

variable
Angiver den variabel, du vil indstille eller ændre.

streng
Angiver den streng, du vil forbinde med den angivne variabel.
Til toppen af denne side

SHELL ===== Angiver navn og placering på den kommandofortolker, som MS-DOS skal bruge. Du kan kun bruge denne kommando i filen Config.sys. Hvis du vil bruge din egen kommandofortolker (i stedet for Commando.com), kan du angive dens navn ved at tilføje en SHELL-kommando i filen Config.sys. Syntaks SHELL=[[drev:]sti]filnavn [parametre] Parametre [[drev:]sti]filnavn Angiver placering og navn på den kommandofortolker, som MS-DOS skal bruge. parametre Angiver alle kommandolinjeparametre eller -indstillinger, som kan bruges med den angivne kommandofortolker.

Til toppen af denne side

STACKS/STACKSHIGH
=================

Understøtter dynamisk brug af datastakke til behandling af hardwareinterrupt.
Brug kommandoen STACKSHIGH til at indlæse stakkene i Upper Memory. Du kan kun
bruge disse kommandoer i filen Config.sys.

Syntaks

STACKS=n,s
STACKSHIGH=n,s

Parametre

n
Angiver antallet af stakke. Gyldige værdier for n er 0 og tal mellem
8 og 64.

s
Angiver størrelsen (i byte) på hver stak. Gyldige værdier for s er 0
og tal mellem 32 og 512.

Til toppen af denne side

SWITCHES
========

Angiver særlige indstillinger i MS-DOS. Brug kun denne kommando i filen
Config.sys.

Syntaks

SWITCHES= /F /K /N /E[:n]

Indstillinger

/F
Udelader tosekunders forsinkelsen, efter at meddelelsen
"Starter MS-DOS" kommer frem på skærmen under start.

/K
Tvinger et udvidet tastatur til at opføre sig som et konventionelt
tastatur.

/N
Forhindrer dig i at bruge tasterne F5 og F8 til at springe over
startkommandoer. SWITCHES /N forhindrer dig ikke i at trykke påCTRL+F5
eller CTRL+F8 for at springe over Drvspace.bin eller Dblspace.bin. For at
forhindre dette skal du bruge kommandoen D**SPACE /SWITCHES til at
tilføje indstillingen SWITCHES /N i filen D**space.ini.

/E[:n]
Angiver uden brug af parameteren :n, at Io.sys skal deaktivere den
automatiske omplacering af EBIOS. Automatisk omplacering af EBIOS
forøger den konventionelle hukommelse, der er tilgængelig for
MS-DOS-baserede programmer. Deaktiveret automatisk omplacering giver
mindre konventionel hukommelse til MS-DOS-baserede programmer.
Brug indstillingen /E med parameteren n til at omplacere N byte fra
EBIOS til lav hukommelse, hvor n er det antal byte, der skal omplaceres.
Minimumværdien for n er 48 og maksimumværdien er 1024. Det angivne
tal rundes altid op til det næste multiplum af 16.