Flere adressebøger

For længe siden

Generelt

Vidste du, at du kan bruge flere forskellige adressebøger med Outlook Express ?

Adressebogen styres af et separat program, der hedder WAB.EXE (Windows Address Book). Ved at anvende forskellige parametre, kan du styre anvendelsen af de forskellige adressebøger som følger:

Ingen parametre - Åbner standard adressebogen.

/Open      - Åbner en dialogboks, hvor du kan vælge
hvilken adressebog, du vil bruge.

/New       - Åbner en dialogboks, hvor du kan oprette
en ny adressebog.

Filnavn     - Åbner den angivne adressebog direkte.

Mappenavn    - Åbner en dialogboks, hvor du kan vælge
mellem adressebøger i den angivne mappe.