Ide problemer

For l�nge siden

WinNT, Win95, Win98, Win2K, WinME, WinXP, Win2003, Vista, Win2008, Win7

Hvis computeren indeholder en PCI-IDE-harddiskcontroller, som bruger serienumre mellem de to IDE-kanaler, kan følgende problemer opstå: - Adgang til 32-bit filsystem og 32-bit virtuel hukommelse er ikke tilgængelig. - Enhedshåndtering viser et udråbstegn i en gul cirkel for de primære og sekundære IDE-kanaler. Det løser ikke problemet at fjerne eller installere harddiskcontrolleren igen. Problemet kan opstå, hvis den beskyttede driver til harddiskcontrolleren ikke blev startet korrekt, da du startede Windows 98. Når dette sker, indsættes en NOIDE-værdi i registreringsdatabasen, hvilket forhindrer Windows 98 i at foretage flere forsøg på at starte driveren i beskyttet tilstand. Problemet kan opstå med en IDE-controller, som kræver serienumre mellem de primære og sekundære IDE-kanaler. Drivere i beskyttet tilstand til disse IDE-controllere starter muligvis ikke i en af nedenstående situationer: - Denne IDE-kanal har en understøttet harddisk, og den anden har en cd-rom eller en anden type drev, som kræver, at der indlæses drivere i real-tilstand. Eftersom der er serienumre mellem de to IDE-kanaler, er det umuligt at få adgang til harddisken i beskyttet tilstand og bruge den anden enhed i real-tilstand. Dette betyder, at driveren i beskyttet tilstand ikke starter, og at NOIDE-parameteren indsættes i registreringsdatabasen for at forhindre problemer. Begge diskenheder arbejder derefter i real-tilstand. - Driveren til IDE-controlleren fjernes manuelt fra Enhedshåndtering og installeres derefter igen, eller også deaktiveres driveren i beskyttet tilstand og aktiveres igen. Nogle PCI-controllerdrivere er ikke udviklet til dynamisk aktivering og deaktivering, og det kan medføre, at drivere i beskyttet tilstand muligvis ikke starter. For at få Windows til at genstarte IDE-driveren i beskyttet tilstand, skal du fjerne parameteren NOIDE fra følgende registreringsnøgle: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\VXD\IOS ------------------------------------------------------ Sådan fjernes parameteren NOIDE fra registreringsdatabasen: ------------------------------------------------------ 1. Marker filen NOIDE.INF, som findes i mappen \Tools\MTSutil på Windows 98-cd-rom'en. 2. Højreklik på NOIDE.INF. eller Hold SKIFT nede, og tryk på F10. 3. Vælg INSTALLER for at fjerne parameteren NOIDE. Når du har opdateret registreringsdatabasen, skal du genstarte Windows 98. Windows 98 prøver derefter at starte den beskyttede driver til controlleren. Hvis der ikke opstår problemer, vil filsystemet og den virtuelle hukommelse arbejde i 32-bit tilstand, og Enhedshåndtering vil ikke vise et udråbstegn i en gul cirkel for IDE-kanalerne. Hvis driveren i beskyttet tilstand ikke starter korrekt, vil der blive vist en fejlmeddelelse, og parameteren NOIDE i registreringsdatabasen vil blive genoprettet. Windows 98 bruger filsystemet MS-DOS-kompatibilitetstilstand, næste gang du starter computeren.