Robocopy

2011-11-30 12:43:21

Vista, Win7, Win8

Robocopy er et kommandolinieprogram (skal startes i kommandolinien), der kan erstatte copy og xcopy og tilføje en lang række nye muligheder.

Specielt i de nyere Windows versioner, er der virkelig sket noget med Robocopy. Bl.a. kan du bruge Robocopy til at kopiere filer, hvor oprettelsesdatoen kopieres med.

Se parametrene nedenfor:


       Format :: ROBOCOPY kilde destination [fil [fil]...] [indstillinger]

       kilde :: Kildemappe (drev:\sti eller \\server\share\sti).
    destination :: Destinationsmappe (drev:\sti eller \\server\share\sti).
        fil :: Fil(er), der skal kopieres (navne/jokertegn: standard er "*.*").

::
:: Kopieringsindstillinger :
::
         /S :: kopier undermapper, men ikke tomme mapper.
         /E :: Kopier undermapper, herunder tomme mapper.
       /LEV:n :: Kopier kun de øverste niveauer i kildemappetræet.

         /Z :: Kopier filer i genstartstilstand.
         /B :: Kopier filer i sikkerhedskopieringstilstand.
        /ZB :: Brug genstartstilstand. Brug sikkerhedskopieringstilstand, hvis adgang nægtes.
      /EFSRAW :: Kopier alle krypterede filer i EFS RAW-tilstand.

 /COPY:copyflag[s] :: Angiv, hvad der skal kopieres i filerne. Standarden er /COPY:DAT.
            (copyflags : D=Data, A=Attributter, T=Tidsstempler).
            (S=Sikkerhed=NTFS-ACL'er, O=Ejeroplysninger, U=Overvågningsoplysninger).

      /DCOPY:T :: Kopier tidsstempler for mapper.

        /SEC :: Kopier filer med sikkerhed (svarer til /COPY:DATS).
      /COPYALL :: Kopier alle filoplysninger (svarer til /COPY:DATSOU).
      /NOCOPY :: Kopier ingen filoplysninger (kan bruges sammen med /PURGE).

      /SECFIX :: Korriger filsikkerhed for alle filer, selv filer, der er sprunget over.
      /TIMFIX :: Korriger filklokkeslæt for alle filer, selv filer, der er sprunget over.

       /PURGE :: Slet destinationsfiler/-mapper, der ikke længere findes i kilden.
        /MIR :: Spejl et mappetræ (svarer til /E plus /PURGE).

        /MOV :: Flyt filer (slettes fra kilden efter kopiering).
       /MOVE :: Flyt filer og mapper (slettes fra kilden efter kopiering).

   /A+:[RASHCNET] :: Føj de angivne attributter til kopierede filer.
   /A-:[RASHCNET] :: Fjern de givne attributter fra kopierede filer.

      /CREATE :: Opret kun mappetræ og filer med længden nul.
        /FAT :: Opret destinationsfiler udelukkende med 8.3 FAT-filnavne.
        /256 :: Deaktiver understøttelse af meget lang sti (> 256 tegn).

       /MON:n :: Overvåg kilden. Kør igen, hvis der findes flere end n ændringer.
       /MOT:m :: Overvåg kilden. Kør igen om m minutter, hvis der er ændringer.

   /RH:hhmm-hhmm :: Kørselstidspunkter - klokkeslæt, hvor nye kopier kan startes.
        /PF :: Kontroller kørselstidspunkter for hver enkelt fil (ikke for hvert skift).

       /IPG:n :: Mellemrum mellem pakker (ms) for at frigøre båndbredde på langsomme linjer.

        /SL:: kopier symbolsk link i forhold til destination.

      /MT[:n] :: Udfør flertrådede kopier med n tråde (standard 8).
            n skal være mindst 1 og ikke større end 128.
            Denne parameter er ikke kompatibel med parametrene /IPG og /EFSRAW.
            Omdiriger output ved hjælp af parameteren /LOG for at opnå bedre ydeevne.

::
:: Indstillinger for filvalg:
::
         /A :: Kopier kun filer, hvor attributtet Arkiv er angivet.
         /M :: Kopier kun filer med attributtet Arkiv og nulstiller det.
  /IA:[RASHCNETO] :: Medtag kun filer, hvor en af de angivne attributter er angivet.
  /XA:[RASHCNETO] :: Udelad filer, hvor et eller flere af de angivne attributter er angivet.

 /XF file [file]... :: Udelader filer, der stemmer overens med de angivne navne/stier/jokertegn.
 /XD dirs [dirs]... :: Udelader mapper, der stemmer overens med de angivne navne/stier.

        /XC :: Udelader ændrede filer.
        /XN :: Udelader nyere filer.
        /XO :: Udelader ældre filer.
        /XX :: Udelader ekstrafiler og -mapper.
        /XL :: Udelader enkeltstående filer og mapper.
        /IS :: Medtager de samme filer.
        /IT :: Medtager tweakfiler.

       /MAX:n :: Maksimal filstørrelse - udelader filer, der er større end n byte.
       /MIN:n :: Minimal filstørrelse - udelader filer, der er mindre end n byte.

     /MAXAGE:n :: Maksimal filalder - udelader filer, der er ældre end n dage/fra før datoen n.
     /MINAGE:n :: Minimal filalder - udelader filer, der er nyere end n dage/fra efter datoen n.
     /MAXLAD:n :: Maksimal dato for seneste adgang - udelader filer, der ikke har været brugt siden n.
     /MINLAD:n :: Minimal dato for seneste adgang - udelader filer, der har været brugt siden n.
            (Hvis n < 1900 er n = n dage, ellers n = MMDD).

        /XJ :: Udelad samlingspunkter. (medtages som standard).

        /FFT :: Antag klokkeslæt for FAT-fil (2 sekunders intervaller).
        /DST :: Kompenser for en times DST-tidsforskel.

        /XJD :: Udelad samlingspunkter for mapper.
        /XJF :: Udelad samlingspunkter for filer.

::
:: Indstillinger for antal nye forsøg :
::
        /R:n :: Antal nye forsøg for kopier med fejl: Standard er 1 million.
        /W:n :: Ventetid mellem nye forsøg: Standard er 30 sekunder.

        /REG :: Gem /R:n og /W:n i registreringsdatabasen som standardindstillinger.

        /TBD :: Vent på, at der defineres sharenavne (fejl 67 under nyt forsøg).

::
:: Indstillinger for logføring :
::
         /L :: Vis kun - kopier ikke tidsstempel, eller slet nogen filer.
         /X :: Rapporter alle ekstrafiler, ikke blot de valgte.
         /V :: Opret udførligt output, der viser filer, som er sprunget over.
        /TS :: Medtag tidsstempler for kildefil i outputtet.
        /FP :: Medtag filernes fulde stinavn i outputtet.
       /BYTES :: Udskriv størrelser som byte.

        /NS :: Ingen størrelse - logfør ikke logfilstørrelser.
        /NC :: Ingen klasse - logfør ikke filklasser.
        /NFL :: Ingen filliste - logfør ikke navne på logfiler.
        /NDL :: Ingen mappeliste - logfør ikke mappenavne.

        /NP :: Ingen status - vis ikke procent kopieret.
        /ETA :: Vis det anslåede klokkeslæt for modtagelsen af kopierede filer.

     /LOG:file :: Send status til logfilen (overskriv den eksisterende logfil).
     /LOG+:file :: Send status til logfilen (vedhæft til den eksisterende logfil).

    /UNILOG:file :: Send status til logfilen som UNICODE (overskriv den eksisterende logfil).
   /UNILOG+:file :: Send status til logfilen som UNICODE (vedhæft til den eksisterende logfil).

        /TEE :: Send til konsolvindue samt til logfilen.

        /NJH :: Ingen jobheader.
        /NJS :: Ingen joboversigt.

      /UNICODE :: Send status som UNICODE.

::
:: Jobindstillinger :
::
    /JOB:jobname :: Tag parametre fra den navngivne jobfil.
   /SAVE:jobname :: Gem parametre i den navngivne jobfil
       /QUIT :: Afslut efter behandling af kommandolinjen (for at få vist parametre). 
       /NOSD :: Der er ikke angivet nogen kildemappe.
       /NODD :: Der er ikke angivet nogen destinationsmappe.
        /IF :: Medtag følgende filer.

Bruger kommentarer

Rikard Nielsen  
noreply AT winhelp DOT dk
Brug anførselstegn ("")

Boje Breinbjerg  
bojebreinbjerg AT gmail DOT com
Der står ikke noget om "kilde" og "destination" - når man har(som man jo typisk har) et opdelt biblioteksnavn ("C:\Dokumenter\Mit navn" el.lign.), hvad gør man så ? Det virker ikke direkte indsat.