Decimal til HEX omregningstabel

2006-03-25 06:10:48

Generelt

Jeg er blevet spurgt et par gange (primært i forbindelse med printerkoder) om der ikke findes en tabel, så det gør der nu.

Tekst Decimal HEX
ESC 27 1B
mellemrum 32 20
! 33 21
" 34 22
# 35 23
$ 36 24
% 37 25
& 38 26
' 39 27
( 40 28
) 41 29
* 42 2A
+ 43 2B
, 44 2C
- 45 2D
. 46 2E
/ 47 2F
0 48 30
1 49 31
2 50 32
3 51 33
4 52 34
5 53 35
6 54 36
7 55 37
8 56 38
9 57 39
: 58 3A
; 59 3B
< 60 3C
= 61 3D
> 62 3E
? 63 3F
@ 64 40