Drivere: Hvor kommer de fra?

2006-03-25 07:56:31

Generelt

Hvis en VXD fil driller, så du ikke kan starte din computer op, er det ikke altid bare at slette driveren.

Navnet på en enhedsdriver (device driver) kan antyde navnet på det program, der installerede den. For eksempel er CCVKD navnet på den virtuelle tastatur driver, der installeres af Carbon Copy. Virtuelle enheder begynder ofte med bogstavet "V" og slutter påbogstavet "D". Eksempelvis er VNAVD Norton Anti-Virus' enhedsdriver.

Hvis du på denne måde kan identificere hvor driveren kom fra, så skal du blot afinstallere programmet for at slippe af med den.

Enhedsdriveren kan begynde med bogstaverne "NW", der antyder at det kan være en netværksdriver fra Novell NetWare. Andre ting, der kan lede os på sporet af, at det er en netværksdriver, der er tale om, er tilstedeværelsen af bogstaverne "NDIS," "NET," eller "SERVER."

Hvis du ikke kan identificere komponenten eller programmet, der har installeret driveren, prøv da at søge i [386Enh] sektionen i filen System.ini efter en linie i stil med nedenstående:

Device=.386

hvor "Enhedsnavn" er navnet på enhedsdriveren, eventuelt med en sti foran (device=c:\iomega\ppp.386), eller måske med et lidt ændret navn (device=ccvkd.386).

Hvis driveren, der skal erstattes er en af Windows 95 standard driverne, bør du geninstallere Windows 95, og herefter checke installationen.

Nedenfor følger en oversigt over virtuelle enhedsdrivere, du kan støde på:

Forklaring:

# - En standard Windows 95 driver.
! - En standard Windows 95 driver, der kan være erstattet af et 3die parts produkt.
$ - En driver fra en 3die parts leverandør.
3.0 - En driver fra Windows 3.0.
3.1, 3.11 - Drivere der er erstattet med drivere fra Windows 95.


    ID       Driver
Nr.  Navn      Beskrivelse
#   0001 VMM    Virtual Machine Manager
#   0002 DEBUG   WDEB386 Kernel Debugger
!   0003 VPICD   Virtual Programmable Interrupt Controller Device
#   0004 VDMAD   Virtual Direct Memory Access Device
!   0005 VTD    Virtual Timer Device
#   0006 V86MMGR  Virtual 8086-mode Memory Manager
#   0007 PAGESWAP Demand Paging Swap Device
#   0008 PARITY  Parity-checking Device
#   0009 REBOOT  System Reboot Device
!   000A VDD    Virtual Display Device
#   000B VSD    Virtual Sound Device
!   000C VMD    Virtual Mouse Device
!   000D VKD    Virtual Keyboard Device
!   000E VCD    Virtual Communications Device
!   000F VPD    Virtual Printer Device
3.1  0010 BLOCKDEV Block Device Driver
#   0010 IOS    Input/Output Supervisor
#   0011 VMCPD   Virtual Math Coprocessor Device
#   0012 EBIOS   PS/2 Extended BIOS Device Driver
#   0013 BIOSXLAT BIOS Translation Device Driver # 0014
       VNETBIOS Virtual NetBIOS Device Driver
#   0015 DOSMGR  MS-DOS Device Driver
#   0017 SHELL   Shell Interface Device
#   0018 VMPOLL  Virtual Machine Polling Detection Device
! 3.1 001A DOSNET  MS-DOS Network Interface Driver - Denne driver er
ofte erstattet af 3die parts netværksdriver.
!   001B VFD    Virtual Floppy Device
$!   001C LOADHI  EMM386 Memory Manager Driver - Denne driver er
ofte erstattet af 3die parts hukommelsesdriver.
#   0020 INT13   Fixed Disk Interrupt Driver
! 3.1 0021 PAGEFILE Paging File Device - Denne driver er
ofte erstattet af 3die parts "RAM doblere".
0022 SCSI   SCSI Device
0023 MCA_POS  MCA_POS Device
0024 SCSIFD  SCSI FastDisk Device
0025 VPEND   Pen Device
3.1  0026 APM    Advanced Power Management Device
#   0026 VPOWERD  Virtual Advanced Power Management Device
#   0027 VXDLDR  VxD Loader device
#   0028 NDIS   NDIS wrapper
#   002A VWIN32  Windows 95 Win32 Support Driver
#   002B VCOMM   Windows 95 Communications Device Driver
#   002C SPOOLER  Print Spooler
3.1  002D WIN32S  WIN32S Driver
3.11  0031 VNB    NetBEUI Driver fra Windows til Workgroups
3.11  0032 SERVER  NetBEUI Driver fra Windows til Workgroups
#   0033 CONFIGMG Plug and Play Configuration Manager
3.1  0034 DWCFGMG  Configuration Manager for Windows 3.1 and MS-DOS
#   0035 SCSIPORT I/O Subsystem Miniport Loader/Driver # 0036 VFBACKUP
Helper Driver for Backup Applications
#   0037 ENABLE  Accessibility Driver
#   0038 VCOND   Virtual Console Device for WIN32 Console Subsystem
#   003C ISAPNP  ISA Plug and Play Enumerator
#   003D BIOS   BIOS Plug and Play Enumerator
#   003E WINSOCK  Windows Network Sockets
#   003F WSIPX   Windows Network Sockets for IPX
#   0040 IFSMGR  Installable File System Manager
#   0041 VCDFSD  CD-ROM File System Driver
#   0042 MRCI32  Microsoft Real-time Compression Driver
#   0043 PCI    PCI Plug and Play Enumerator
#   0045 EISA   EISA Plug and Play Enumerator
#   011F VFLATD  Linear Frame Buffer Video Driver
#   0442 VTDAPI  Multimedia Timer Services Driver
3.0  0444 VADMAD  Auto-initialize DMA
!   0445 VSBD   Sound Blaster (Windows Resource Kit) - Denne driver er
ofte erstattet af 3die parts lyddriver.
#   0460 UNIMODEM Universal Modem Driver
#   0480 VNETSUP  Network Support Driver
#   0481 VREDIR  Network Redirector
#   0483 VSHARE  File Sharing Support Driver
3.11  0484      Old IFSMGR fra Windows til Workgroups
#   0486 VFAT   32-bit File System Driver
#   0487 NWLINK  32-bit IPX/SPX-kompatibel Protocol
#   0488 VTDI   TCP/IP Driver
#   0489 VIP    TCP/IP Driver
#   048A VTCP   TCP/IP Driver
#   048B VCACHE  Cache Manager
#   048C VUDP   User Datagram Protocol Driver
#   048E NWREDIR  Windows 95 NetWare-kompatibel Redirector
#   0491 FILESEC  File Security Driver
#   0492 NWSERVER Windows 95 NetWare-kompatibel File Server
#   049B VNBT   NetBIOS Transport for TCP/IP