Danske karakterer mangler

2006-03-24 16:41:15

Win95, Win98, WinME

Hvis du ikke kan skrive æ, ø og å mangler du måske linien

device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)

i filen Config.sys og evt. linierne

mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
keyb dk,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys

i filen Autoexec.bat

- ellers er det muligt at filen c:\windows\command\display.sys eller c:\windows\command\keyboard.sys er blevet beskadiget.

Problemet kan ogsåligge i filen system.ini. Kontroller at oemansi.bin= under afsnittet [keyboard] er sat til:

oemansi.bin=xlat850.bin

Check også, at oemansi.bin=xlat850.bin KUN ligger under [keyboard]