Email til mobiltelefon

2006-03-26 07:11:06

Generelt

Tak til Michael Rasmussen for oplysninger om Mobilix

Vidste du, at det er muligt at sende en besked til en mobiltelefon, lige meget om modtageren har abonnement hos Sonofon, hos Tele Danmark, hos Mobilix eller hos Telia?

Beskeden dukker op i mobiltelefonens display som en SMS (Short Message Service), fåsekunder efter at du har sendt den. Du indtaster blot en normal email (som hovedregel på ikke mere end 160 tegn) og sender den til:

· XXXXXXXX@note.sonofon.dk   (Sonofon)
· XXXXXXXX@sms.tdm.dk        (Tele Danmark Mobil)
· XXXXXXXX@sms.mobilix.dk    (Mobilix)
· XXXXXXXX@gsm1800.telia.dk  (Telia)

- hvor XXXXXXXX er modtagerens telefonnummer.

Et sted, hvor denne funktion virkelig kommer til sin ret, er på www.e-remind.com.

Husk ikke at sende meddelelsen som HTML (du skal altsåsende den som tekst), da den ellers ikke vil kunne læses påmobiltelefonen.

- og tak til Søren Holm for denne uddybende bemærkning:

Hvis man sender til en TeleDanmark-telefon skal man ENTEN udfylde emnet ELLER brødteksten. Hvis der står noget i Emne er det kun det, der bliver overført til telefonen.

Sonofon kan klare både et subject og brødtekst.