AMI BIOS fejlkoder

2009-01-29 13:46:12

Generelt

En AMI BIOS melder typisk fejl ved en række lydsignaler. Da langt fra alle er klar over hvad disse lydsignaler betyder (selv om det burde stå i manualen til BIOS (fik du i øvrigt sådan en med da du købte din PC?), har jeg sammensat en oversigt over fejlkoderne.

Enkelt kort bip: POST (Power On Self Test) afsluttet med succes.

FATALE FEJL (KUN LYD)

Antal bip Betydning
1Fejl i DRAM Refresh
2Fejl i CMOS RAM
3Fejl i de første 64 Kb RAM
Kan også være fejl på grafikkort
4Fejl i System Timer
5Fejl i Processor
6Fejl i Keyboard controller
Kan også være fejl i Gate A20
7Fejl i Virtual mode
9Fejl i ROM BIOS Checksum

IKKE FATALE FEJL (KUN LYD)

(Et LANGT bip efterfulgt af korte bip) Antal bip Betydning 3 Fejl i Conventional og extended test 8 Fejl i Horizontal retrace test

FATALE FEJL (SKÆRM)

(Skærmen bliver sort og fejlmeddelelse vises evt. efterfulgt af "SYSTEM HALTED") Fejlmeddelelse Betydning CMOS INOPERATIONAL Fejl i CMOS shutdown register test 8042 GATE-A20 ERROR Fejl i skift til beskyttet tilstand INVALID SWITCH MEMORY Memory setup fejl DMA ERROR Fejl i DMA Controller page register test DMA #1 ERROR Fejl i DMA unit 1 register test DMA #2 ERROR Fejl i DMA unit 2 register test

IKKE FATALE FEJL (SKÆRM)

(Type 1: Venter på du trykker på og spørger ikke om du vil køre setup) Fejlmeddelelse Betydning CH-2 Timer Error Fejl i Channel 2,1,0 timer test Keyboard Error Fejl i Keyboard test Display switch setting not proper Fejl i verifikation af skærmtype Keyboard is locked... Tastatur låst FDD Controller error Fejl på floppy controller. Evt. fejl i BIOS opsætning HDD Controller error Fejl på harddisk controller. Evt. fejl i BIOS opsætning C: Drive error Fejl i opsætning af harddisk. Evt. fejl i BIOS opsætning D: Drive error Fejl i opsætning af harddisk. Evt. fejl i BIOS opsætning (Type 2: Venter på du trykker på og giver mulighed for at vælge at køre setup) Fejlmeddelelse Betydning CMOS battery state low Fejl på CMOS batteriet eller fejl i CMOS checksum. CMOS system options not set Fejl på CMOS batteriet eller fejl i CMOS checksum. CMOS checksum failure Ikke strøm nok påCMOS batteriet eller fejl i CMOS checksum. CMOS display type mismatch Fejl i verifikation af skærmtype CMOS memory size mismatch Fejl vedr. hukommelse i opsætning af BIOS. Rettes normalt ved blot at gå ind i setup og ud igen. CMOS time & date not set Fejl vedr. tid og dato i opsætning af BIOS. C: drive failure Fejl vedr. opsætning af harddisk i BIOS. D: drive failure Fejl vedr. opsætning af harddisk i BIOS.