Internt modem: ekstra com-port

For l�nge siden

WinNT, Win95, Win98, Win2K, WinME, WinXP, Win2003, Vista, Win2008, Win7

Hvis du sætter et internt modem i din maskine, skal du være opmærksom på, at hvis din mus sidder på en COM-port med et ulige tal (f.eks.) COM1, skal dit interne modem indstilles til en lige COM-port (f.eks. COM2). Grunden til dette er, at COM1 og COM3 benytter samme interrupt (IRQ4), ligesom COM2 og COM4 bruger samme interrupt (IRQ3).
På de fleste nyere motherboard kan du i BiOS slå de forskellige porte til og fra, men det er ikke nødvendigvis lykken... Hvis vi tænker os, at du slår f.eks COM2 fra og indstiller dit modem til COM2 (den indbyggede seriel port er jo slået fra), vil Microsoft Diagnostics (du kan finde den på CD-ROMmen i biblioteket \OTHER\MSD) rigtigt nok rapportere 2 fundne porte (COM1 og COM2), mens Windows 95 vil opfatte 3 porte (COM1, COM2 og COM4).
Løsningen er at indstille modemet til COM3 eller COM4 eller bare at være ligeglad med hvad Windows 95 tror den kan finde...