Miljøplads / environment

For l�nge siden

WinNT, Win95, Win98, Win2K, WinME, WinXP, Win2003, Vista, Win2008, Win7

Hvis du kommer ud for at din computer (eller rettere: Windows 95) fortæller dig, at "der ikke er mere miljø plads", kan du tage det helt roligt. Det er ikke fordi den har opdaget at du ikke sparer på vandet, eller at du ikke spiser 100 % økologisk.
Miljøplads er simpelthen det man har valgt at oversætte "environment" til, så problemet kan f.eks. være at der er for mange gamle SET kommandoer i enten Autoexec.bat eller Config.sys (SET XXX=YYY), men mere sandsynligt er det, at din PATH i Autoexec.bat er blevet for lang. (Mange programmer har det med at tilføje linier som PATH = %PATH%;XXX, og disse linier slettes ikke selv om progranmmet afinstalleres...)
Miljøpladsen bestemmes i DOS opsætningen, så man kan udvide den ved at sætte linien SHELL=C:\COMMAND.COM /E:1024 ind som en af de første i AUTOEXEC.BAT. Herved sætter man 1 Kb af til miljøvariable.
Man kan naturligvis også sætte tallet højere; f.eks.giver /E:4096 4 Kb plads. - Logisk, ikke ?