Cab-filer: extract

For l�nge siden

Generelt

Har du nogensinde (i "gamle dage") haft brug for EXPAND.EXE kommandoen i Windows 3.x til at geninstallere eller kopiere en komprimeret fil fra disketterne?

I Windows 95 er der et dekomprimeringsprogram, der hedder EXTRACT.EXE, der er mindst lige så anvendelig som det gamle Windows 3.x program.

EXTRACT.EXE ligger i din \Windows mappe eller på din Windows 95 CD under \WIN95, eller (hvis du har Windows 95 på disketter) på diskette 1.

Syntaksen for EXTRACT er som følger:

EXTRACT [/Y] [/A] [/D | /E] [/L dir] CABinet [filnavn ...]
EXTRACT [/Y] kilde [nytnavn]
EXTRACT [/Y] /C kilde mål

CABinet - CABinet fil (Microsofts pakke-format).
filnavn - Navnet på filen, der skal pakkes ud
fra CABinet filen.
Brug af såkaldte "Wild cards" (? og *)
er tilladt, ligesom det også accepteres
at der angives flere filnavne (adskilt
af mellemrum)

kilde  - Arkiv (et CABinet med kun en fil).
nytnavn - Nyt filnavn til den udpakkede fil.
Hvis dette ikke angives bruges det oprindelige
filnavn.

/A     Gå igennem ALLE CABinet filer. i alfabetisk
      rækkefølge startende med den første nævnte fil.
/C     Kopier kilde fil til mål (bruges til at kopiere
      filer fra disketter i Microsofts DMF format).
/D     Vis CABinet filens directory (brug med filenavn
      for at undgå udpakning).
/E     Extract (bruges i stedet for *.* til at udpakke
      alle filer).
/L dir   Angivlse af bibliotek (dir) hvor udpakkede filer
      skal placeres (som standard vælges det bibliotek
      hvor CABinet filen ligger).
/Y     Overskriv eksisterende filer.

Eksempel:

EXTRACT /A /L C:\WINDOWS\SYSTEM D:\WIN95\WIN95_02.CAB MIDIMAP.DRV

Ovenstående eksempel gennemsøger alle .CAB filer, startende med nummer 2 og installerer en enkelt fil i et valgt bibliotek (i dette tilfælde kopieres filen MIDIMAP.DRV til biblioteket (mappen) c:\windows\system). Det forudsættes, at dit CD-drev hedder D: og (selvfølgelig) at din Windows 95 CD sidder i drevet. Du kan som nævnt ovenfor bruge "wild cards" (hvad hedder det pådansk) hvis du f.eks. ønsker at geninstallere alle .BMP filer fra CD'en. Hvis du i stedet har købt Windows 95 på disketter, er du nødt til at vide hvilken CAB fil, der ligger på hvilken diskette.


Prøv også denne enkle batch-fil, der giver dig en tekstfil med en oversigt over alle filerne i alle Windows 95 .CAB filer.

FOR %%x IN (D:\win95\*.cab) DO EXTRACT /d %%x >> C:\CABFILE.TXT

Her antager vi også, at dit CD-drev har drevbogstavet D:. Ovenstående linie vil kun fungere, hvis den er en batch-fil (kald den f.eks. CABFILER.BAT).

OBS! Hvis det ikke virker med Internet Explorer 4.0 og andre nyere CAB-filer, skal du installere den EXTRACT.EXE, der ligger i filen Setupw95.cab i dit Internet Explorer 4.0 installationsbibliotek.

Filen Setupw95.cab bruger den "gamle" kompressionsalgoritme, så den kan godt åbnes med "standardversionen" af Extract.exe i Windows 95. - Skriv kommandoen:

EXTRACT SETUPw95.CAB EXTRACT.EXE /l C:\WINDOWS\COMMAND

og svar "Ja", når Windows spørger dig om den skal overskrive Extract.exe.