CD-Brænder tips

For l�nge siden

Generelt

Mange har problemer med brændere af den ene eller den anden grund. Her bringer jeg en "checkliste" oversat fra en tekstfil fra Bob Niland.

Checklisten er skrevet specifikt til en HP 4020i brænder, men ideerne kan bruges til alle.

Takket være Steen Bundgaard og HP Danmark, har vi også fået en Checkliste for HP 7100E

 • Før du brænder din første CD-ROM er det en god ide at sikre dig, at din CD-ROM brænder fungerer godt som et almindeligt CD-ROM drev. Test den med forskellige data og musik CD'ere. Specielt kan det anbefales at prøve med musik CD'ere på mere end 80 minutter, hvor du skal sikre dig, at alle spor kan afspilles.
 • Kør alle de SCSI utility programmer, du har (inklusiv dem i controllerens BIOS) for at sikre dig at interfacekortet og driverne er "tilfredse" med opsætningen (specielt med henblik påterminering) og at alle drev kan ses og bliver identificeret korrekt.
 • Vær sikker på, at du har den seneste originale firmware til din brænder (er det en HP brænder skal du ikke bruge Philips drivere, selv om drevet i teorien er det samme). Hvis du skal opdatere din firmware, så vær sikker på, at du bruger det originale kort, der fulgte med brænderen. (Vedrørende HP 4020i brænderen kan der godt komme problemer hvis man bruger 3. parts controllere her).
 • Vær sikker på, at du har de seneste drivere til interfacekortet (uanset om det er det "originale" kort eller om det er et kort fra en 3. parts leverandør) - Personligt bruger jeg et Adaptec 2940 kort.
 • Vær sikker på, at du har de seneste ASPI drivere til dit kort.
 • Undgå at brænde fra en harddisk på samme SCSI bus. I dag kan man fåIDE harddiske, der er hurtige nok til at brænde fra, men en anden mulighed er også at køre med to SCSI controllere.
 • Undgå at bruge et komprimeret drev til systemets TEMP bibliotek eller til "CD image".
 • Hvis du har andre enheder påbrænderens SCSI bus, skal du undgå at lave I/O operationer (læse eller skrive) på disse mens du brænder CD'en. du skal dog sikre dig at enhederne er tændt !
  - Det kan anbefales at sætte CD-ROM brænderen som første enhed påSCSI kablet og hvis en af dine SCSI enheder er en HP ScanJet 2, 3, 4 eller 5 skal du sikre dig at scanneren er den sidste enhed.
 • Luk alle programmer, der benytter andre enheder på enten CD-ROM'ens SCSI bus eller på systemets harddisk bus.
 • Faktisk står du dig bedst ved at lukke ned for alle andre applikationer, herunder specielt:
  - Systemagent i Windows 95.
  - "Autoplay" påCD-ROM brænderen og eventuelle andre CD-ROM drev.
  - Antivirus programmer
  - Det kan også anbefales at du slukker dit modem.
  Alle disse ting kan nemlig sætte hastigheden så meget ned på din brænder, at du får en "buffer underrun", hvorved det medie du er ved at brænde, er lige til at smide ud... Det bedste vil være ikke at have nogen ikoner i systembakken til højre påproceslinjen; uret og lydstyrke regulatoren er dog ikke noget problem.
 • Slåpauseskærme og DPMS/EnergyStar strømbesparende funktioner fra.
  Det er temmelig logisk at det vil være en katastrofe hvis din maskine pludselig går i dvaletilstand, men også en tilsyneladende harmløs pauseskærm kan være et problem, idet skærmbilledet før pauseskærmen går i gang skal enten gemmes på disk eller genskrives. hvis du er bekymret for at din skærm "brænder fast" når du brænder CD'ere, såsluk for den...
 • Hvis du har brugt PrintScreen eller på anden måde aktiveret klippebordet, vær da sikker på, at det er blevet tømt, da et stort skærmbillede eller et andet objekt kan fremprovokere uventet disk aktivitet og på denne måde sløve systemet ned.
 • Check at der ikke er støv eller kattehår eller lignende på undersiden af CD-ROM mediet.
 • Hvis dit brænderprogram understøtter det, brug da "Test"-funktionen for at sikre at du kan bænde med høj hastighed. Er der den mindste antydning af grund til bekymring, brug da "single-speed" (1x)
 • Hvis du har plads til det på din harddisk, dan da en "CD image fil" først i stedet for at danne den løbende. Dette er specielt vigtigt, hvis du brænder fra en harddisk på samme bus, da du derved minimerer harddisk søgning mens der skrives.
 • Hvis ikke du har plads til at danne en "CD image fil" på din harddisk, bør du defragmentere harddisken først, og er du ikke 100 % sikker på, at der ikke er fejl påharddisken, bør du også køre en SCANDISK overfladetest. - og nu vi taler om harddisken:
  * Vær sikker på, at dit TEMP bibliotek ligger pået drev, hvor der er nok fri plads til det dobbelte af den største fil, der skal med påCD'en.
  * Prøv ikke at brænde en CD med mere end 10.000 filer.
  * Lad være med at kopiere tomme biblioteker.
 • Slåeventuelle netvæksfunktioner fra. Tag simpelthen netværkskablet ud af netkortet.
 • Påbegynd ikke brændingen mens systemet er ved at skrive ud.
 • Hvis du har en seriel HP printer, bør du slukke for den. Hvert 5. sekund sendes der nemlig med HP's XON protokol nogle kontrol karakterer frem og tilbage. Disse kan generere uønskede UART interrupts.
 • Overvej at genstarte din computer umiddelbart før du påbegynder brændingen for på denne måde at sikre at du ikke har problemer med "huller" i hukommelsen.
 • Jo mere RAM du har, jo mere vil være tilgængelig for cache og jo færre process skift vil være nødvendige.
 • Umidelbart førdu begynder at brænde CD-ROM'en vent da 5-10 sekunder for at en eventuel disk cache kan blive tømt.

Herudover kan du prøve følgende, hvis du stadig har problemer:

 • Hvis du ikke har OSR2 versionen af Windows 95 (eller ikke bruger FAT32), kan du partitionere din harddisk, så de enkelte partitioner kommer under 1 Gb (og du får en allokeringsenhedsstørrelse på16 Kb).
 • Du kan prøve at slå"Sync Negotiation" fra for CD brænderen (i SCSI controllerens BIOS eller i softwaren). De fleste brændere er asynkrone, så det er alligevel spild af tid.
 • Hvis din SCSI controller understøtter det (det gør Adaptec 2940) kan du prøve at slå"Disconnect/Reconnect" fra,men kun for CD brænderen. Dette kan ikke anbefales, hvis du brænder fra en harddisk på samme SCSI bus.
 • Hvis du indlæser real-tilstands (16 bit) drivere i din AUTOEXEC eller CONFIG.SYS, skriv da "REM" foran dem og genstart computeren (med mindre de er absolut nødvendige for en enhed der skal bruges i forbindelse med brændingen).
 • Skift din skærmtilstand til standard VGA og anvend Microsofts standard VGA driver. Nogle PCI video kort med egen driver lægger mere beslag påbussen end andre.
 • Prøv en anden type medier. Selv har jeg haft stor succes med Kodak og Maxell.

Checkliste for HP 7100e

Lpt1 adresse irq7 og I/O 378 eller Irq5 og I/O 278
Bios skal sættes til ECP
Ingen switchboxe
Drivere til laserprintere: Pcl. Drivere
Læs videre optimering: ingen
Suplerende cache: lille
Ingen læs videre optimering
Ingen aktivt netværk
Ingen powermaneger i bios opsætningen
Evt. rename autoexec.bat og config.sys
Print aldrig ud samtidig med at du bruger brænderen
Brug aldrig Diskkomprimering
Kør Scandisk/Defrag og antivirus før du starter
Disable printer status monitor software
Check om disse drivere er repræsenteret i c:\windows\system\iosybsys: er de det såomdøb dem

ATAPCHNG.VXD
Atapizer.vxd
Corel*:.vxd alle fra corel
C2rec.vxd
Cdraspi.vxd
Drvspacx.vxd
Iomega.vxd
Necatapi.vxd
Scsiwcdr.vxd
Oextndr.vxd
Torisan3.vxd
Vsd_cuni.vxd
Vxaspi.vxd

Har du stadig problemer med at brænde CD'ere kan du prøve at slå virtuel hukommelse fra. Dette kan dog kun anbefales med minimum 32 Mb RAM.

Det kan godt være, det lyder som at skyde gråspurve med kanoner, men efter jeg selv er begyndt at følge ovenstående har jeg ikke haft en eneste defekt CD.