Internetadresser i word

For l�nge siden

Generelt

Hvis man skriver en internetadresse, f.eks. www.winhelp.dk, i et Word dokument, bliver den automatisk konverteret til et hyperlink (farven og skrifttypen bliver ændret, og teksten bliver understreget).

Hvis man gerne vil undgå det, så teksten fremtræder mere ensartet, kan man umiddelbart efter Word har foretaget ændringen vælge fortryd eller trykke på alt+backspace.
Hvis man vil sørge for, at Word aldrig konverterer internetadresser til hyperlinks, skal man ind i Funktioner/Autoformat. Her skal man klikke på fanen "Autoformat under skrivning" og fjerne markeringen ud for "Internet- og netværksstier med hyperlinks".