Modem ringer op ved opstart

For l�nge siden

Win2K, WinXP, Win2008, Win7

Tak til Jan Sode

Når man starter Windows, kan man komme ud for, at éns modem forsøger at ringe internetudbyderen op...

Dette kan have flere forskellige årdager:

 • Du bruger måske et program (f.eks. et antivirus program el. lign.), der automatisk om der er opdaterede komponenter (eller opdaterede web-sider) tilgængelige.

  (Løsning: Omkonfigurer programmerne, så de ikke checker automatisk)

 • Et program der ringer op til din internetudbyder ligger i mappen Programmer/Start.

  (Løsning: Fjern programmet fra Start mappen)

 • Din computer har en "Trojansk" virus som f.eks. System32.exe der starter, når din computer startes op. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at flertallet af antivirus programmer indtil videre ikke finder eller fjerner "Trojanske" vira.

  (Løsning: Slet filen System32.exe (eller hvad den "Trojanske" virus ellers måtte hedde) fra mappen Windows\System)

 • Symantec WinFax eller HotFax Message Center er installeret på din computer.

  (Løsning: Fjern nøglen SystemHandler under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run og omkonfigurer WinFax eller HotFax Message Center, genstart og sæt HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE\EnableRemoteConnect til "N")

 • Du har en Lexmark printer. (Lexmark printer softwaren kan have tilføjet Lexstart.exe til nøglen "Run" i registreringsdatabasen for at håndtere udskriftskommandoer, der sendes til printeren. Dette kan (underligt nok) få Netværk via modem til at ringe op til internetudbyderen.

  (Løsning: Fjern værdien Lexstart.exe fra HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run)

 • Du bruger Microsoft Personal Web Server 4.0 samtidig med at du indlæser Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) servicen i registreringsdatabasen.

  (Løsning: Hvis MSDTC Servicen indlæses i mappen Programmer/Start, kan den blot fjernes herfra. Indlæses den ikke i mappen Programmer/Start, ligger den muligvis i registreringsdatabasen under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices.
  Skal bruge MSDTC til noget, ønsker du selvfølgelig ikke at fjerne den, så her skal du omkonfigurere Internet Explorer under Egenskaber / Forbindelse til at forbinde sig via et lokalnetværk. (Bare rolig: Der vil stadig kunne logges på iternet som normalt via Netværk via Modem...
  )

 • Du har installeret en Beta version af RealAudio 5 på din computer.

  (Løsning: Opgrader til den frigivne version eller RealPlayer G2 )

 • Internet Explorer er sat op til at forbinde via et modem og nøglen HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE EnableRemoteConnect har værdien "Y".

  (Løsning: Tildel nøglen HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE EnableRemoteConnect i registreringsdatabasen værdien "N")