CD-ROM Installationsbootdiskette

For l�nge siden

Generelt

Hvis du har købt en mærkevare PC har du fået en bootdiskette med, der starter op i DOS hvor den kan finde CD-ROM drevet.

Desværre er ikke alle "producenter", af maskiner lige kvalificerede, så med mange af de såkaldte "bambus-maskiner" har man glemt at lægge den rigtige driver ind, eller man har glemt at redigere filerne påopstartsdisketten.

Installationsbootdisketten til Windows 95 indeholder et sæt filer, som producenten skal have redigeret, for at CD-ROM driverne installeres korrekt på din PC's harddisk under en nyinstallation. Det drejer sig om filerne Config.sys, Autoexec.bat og Drvcopy.inf.

For det første skal driverne til dit CD-ROM drev fysisk ligge på installationsbootdisketten (er det ikke et dejligt, langt ord). Til et IDE CD-ROM drev, er der normalt kun tale om en enkelt driver, men er dit CD-ROM drev en SCSI enhad, er der muligvis tale om en ASPI- eller lignende driver og der vil da være 2 eller flere driver filer.

Hvis din Config.sys ser ud som nedenfor, har producenten glemt at ændre den (eller, hvis det virker alligevel, kaldt driveren for Sample.sys - Kommentarerne burde dog være fjernet).

DEVICE=HIMEM.SYS
BUFFERS=20
FILES=60
device=display.sys con=(ega,,1)
country=045,850,country.sys

REM ==============
REM OEM Notes - remove these remarks before shipping to customers.
REM  - You need to include the correct CD driver information for your
REM   IDE or SCSI CDROM Drivers below.
REM  - You must modify Autoexec.bat and DRVCOPY.INF also.
REM ==============

DEVICE=SAMPLE.SYS /D:OEMCD001
LASTDRIVE=Z

Din Autoexec.bat skulle heller ikke sågerne se ud som nedenfor. (Der er ingen grund til at du skal trykke på en tast for at komme i gang - og så er det i øvrigt pinligt at Microsoft sender noget ud med en stavefejl).

@echo off

REM ===================
REM Notes for OEM:
REM - You should remove these remarks for the final disks you send to customers.
REM - You MUST explicitly specify the CD ROM Drive Letter for MSCDEX.
REM - You must switch to the CDROM drive, and then CD to the directory.
REM - the string CD001 must explicitly match the same string in CONFIG.SYS.
REM - The file DRVCOPY.INF MUST be modified to refer to the proper
REM - real-mode CD ROM driver. This driver will be copied to the
REM - hard disk during installation by the DRVCOPY.INF file.
REM - (Note: The user will have to type in the drive letter for the floppy disk
REM - when prompted at the end of setup.)
REM ===================

mode con cp prepare=((850) ega.cpi)
mode con cp select=850
keyb dk,,keyboard.sys

ECHO Advarssel - Dette system kan muligvis ikke defineres til at bruge CD-ROM.
ECHO Kontakt PC-leverandøren, hvis installationsprogrammet ikke starte
ECHO automatisk.
PAUSE

MSCDEX.EXE /D:OEMCD001 /L:D
d:
cd \win95
oemsetup /k "a:\drvcopy.inf"

Det er vigtigt at Autoexec.bat og Config.sys på installationsbootdisketten kun har indlæst drivere i real-tilstand (DOS). Du skal ikke foretage ændringer (og f.eks. lægge SMARTDRV eller andet sjov ind). Formålet med disketten er kun at starte op med adgang til CD-ROM drevet. Hverken Autoexec.bat eller Config.sys kopieres til din PC.

Det største problem er nok Drvcopy.inf (med mindre man har kaldt driveren for Sample.sys). - Den originale Drvcopy.inf indeholder nedenstående linier.

; DRVCOPY.INF
;
; This is the Driver Copy information file for
; real-mode CD-ROM drivers.
;
; These driver(s) are copied to the root of the hard disk
; during setup, and are installed in config.sys and autoexec.bat
;
; This file MUST be modified by the OEM prior to shipping
; to end users.
;
; OEMs will need to modify this to add the proper name(s)
; for their real-mode CD ROM drivers.
; Lines that must be modified are marked OEM_Modify
; You can also copy additional drivers and add lines to autoexec.bat
; and config.sys using this file.

[version]
; Do not change this section
signature=$chicago$

[DestinationDirs]
; Do not change this section
RM.driver.dest.copy         = 30  ; root directory

[install]
; Do not change this section
copyfiles=RM.driver.dest.copy
updatecfgsys=RM.Sys.upd
updateautobat=RM.Auto.upd

[RM.driver.dest.copy]
; OEM_Modify - Change the name from SAMPLE.SYS to your CD ROM drivers.
;      - You can insert additional filenames for your real
;       mode driver(s).
; This file name will be copied to the hard disk.
SAMPLE.SYS

[RM.Sys.upd]
; OEM_Modify - Change the name from SAMPLE.SYS to your CD ROM drivers.
:      - You can also change the driver name here and below.
; This line will be added to the user's CONFIG.SYS.
DevAddDev=SAMPLE.SYS,device,,"/D:OEMCD001"

[RM.Auto.upd]
; OEM_Modify - Change the "D" in L:D to represent the default drive
;       letter for your CD ROM.
;      - The OEMCD001 parameter should agree with the
;       config.sys parameter above.
; This line will be added to the user's AUTOEXEC.BAT
CmdAdd=MSCDEX.EXE,"/D:OEMCD001 /L:D"

[OEMInfo.copy]
OEMINFO.INI

[SourceDisksNames]
; Do not change this section
100="%oem.boot.desc%",,5,A:\

[SourceDisksFiles]
; OEM_Modify - Change the name from SAMPLE.SYS to your CD ROM drivers.
; Do not change the 100,,2000
; This file will be copied to the hard disk root directory.
SAMPLE.SYS=100,,2000

[Strings]
; This string is displayed to the user. It can be localized as
; necessary.
oem.boot.desc="Installationsbootdiskette"

I Drvcopy.inf kan også være tilføjet andre linier, der skal lægges ind i Autoexec.bat og/eller Config.sys ved nyinstallation af Windows 95 på din PC.

Drvcopy.inf er filen med oplysninger om driverkopieringen. Den køres af installationsprogrammet i slutningen af filkopieringsprocessen og kopierer de angivne filer (CD-ROM drivere i DOS-tilstand, samt eventuelle andre kommandoer, der måtte være lagt ind) til din PC's harddisk.

Hvis de DOS-drivere, der installeres af Drvcopy.inf ikke er angivet i Ios.ini (findes i c:\Windows på din PC), kan dette resultere i, at systemet bruger paging i kompatibilitetstilstand, hvilket reducerer ydeevnen betragteligt. Dette kan løses ved at sætte en linie ind med navnet og på denne måde opdatere Ios.ini

Check i øvrigt din installationsbootdiskette med et antivirus program. Jeg har set både FORM, NYB og KILLEXE virus på "originale" bootdisketter.