Kopier mappestruktur uden indhold

2012-12-14 09:44:08

Generelt

Hvis du vil kopiere en mappestruktur uden at kopiere indholdet, (så alle mapper ligger på det medie, du kopierer til, men alle filerne ikke ligger der), er det faktisk slet ikke så svært.

Du skal have fat i den gode gamle XCOPY og skrive XCOPY fra til /T
(Hvis man f.eks. gerne vil have hele mappestrukturen fra drev D over på drev E skriver man XCOPY D:\ E:\ /T)