Gem drev

2017-11-20 11:33:47

Win10

Hvis du vil gemme drev i Windows, skal du ind i registreringsdatabaseditoren op under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer oprette en 32 bit DWORD værdi (også selv om din Windows er 64-bit> der hedder NoDrives.

Afhængig af hvilke(t) drev, du vil gemme, skal NoDrives have en af nedenstående værdier:

Vil du gemme flere drev, skal værdierne lægges sammen.

A - 1
B - 2
C - 4
D - 8
E - 16
F - 32
G - 64
H - 128
I - 256
J - 512
K - 1024
L - 2048
M - 4096
N - 8192
O - 16384
P - 32768
Q - 65536
R - 131072
S - 262144
T - 524288
U - 1048576
W - 4194304
x - 8388608
y - 16777216
Z - 33554432

Gem alle drev - 67108863
Gem ingen drev - 0